Документа

СТАТУТ

Статут        

ПРАВИЛНИЦИ О РАДУ ПОЗОРИШТА

Акт о процени ризика Интерни план Правила заштите од пожара
Пословник о раду НО Пословник о раду УО Правилник и пропозиције за доделу награда
Правилник о ближем уређењу
поступка јавне набавке
Правилник о канцеларијском
пословању
Правилник о коришћењу службеног возила, сопственог
возила за службено путовање...
Правилник о организацији и 
раду хигијенског одржавања
Правилник о печату и штамбиљу Правилник о попису
Правилник о правима, обавезама
и одговорностима запослених...
Правилник о превенцији и заштити
од злостављања на раду
Правилник о узбуњивању
Програм основне обуке радника
из области заштите од пожара
       

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН И ПРОГРАМИ

Финансијски план и програм 2017 Финансијски план и програм 2016 - ребаланс II
Финансијски план и програм 2016 - ребаланс I Финансијски план и програм 2016
Финансијски план и програм 2015    

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈИ

Годишњи извештај 2015 Годишњи извештај 2014
Годишњи извештај 2016    

ПЛАН НАБАВКИ

План набавки 2017 - измена I    
План набавки 2017 План набавки 2016 - измена I
План набавки 2016 План набавки 2015

ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Одлука о додели уговора Д1-2017 Obavestenje o zakljucenom ugovoru D1-17
Измена конкурсне документације Д1-17 Друга измена конкурсне документације Д1-17
ЈНМВ Д1-17- Позив за понуду октобар ЈНМВ Д1-17-конкурсна документација за набавку сценских завеса и тепиха октобар
Обустава поступка јнмв Д1-2017

Oбавештење о обустави поступка Д1-17

ЈНМВ Д1-17- Позив за понуду ЈНМВ Д1-17-конкурсна документација за набавку сценских завеса и тепиха
ЈНМВ 01-17 - Конкурсна документација за ФТО и ППЗ ЈНМВ-01-17 - Позив за достављање понуда
ЈНМВ 01-17 - Измена конкурсне документације ЈНМВ-01-17 - Измена конкурсне документације бр. 2
ЈНМВ 01-17 - Одлука о додели уговора ЈНМВ - 01-17 - Обавештење о закљученом уговору