Документа

СТАТУТ

Статут        

ПРАВИЛНИЦИ О РАДУ ПОЗОРИШТА

Правилник о садржају и начину издавања обрасца извештаја о повреди на раду, професионалном обољењу и обољењу у вези са радом        
Акт о процени ризика Интерни план Правила заштите од пожара
Пословник о раду НО Пословник о раду УО Правилник и пропозиције за доделу награда
Правилник о ближем уређењу
поступка јавне набавке
Правилник о канцеларијском
пословању
Правилник о коришћењу службеног возила, сопственог
возила за службено путовање...
Правилник о организацији и 
раду хигијенског одржавања
Правилник о печату и штамбиљу Правилник о попису
Правилник о правима, обавезама
и одговорностима запослених...
Правилник о превенцији и заштити
од злостављања на раду
Правилник о узбуњивању
Програм основне обуке радника
из области заштите од пожара
Пословник о раду Надзорног одбора    
ЗАВРШНИ РАЧУНИ
 Завршни рачун 2017 Завршни рачун 2016 Завршни рачун 2015
Завршни рачун 2018        

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН И ПРОГРАМИ

Финансијски план и програм 2020    
Финансијски план и програм 2018 - ребаланс II Финансијски план и програм 2019
Финансијски план и програм 2017 Финансијски план и програм 2018
Финансијски план и програм 2016 - ребаланс I Финансијски план и програм 2016 - ребаланс II
Финансијски план и програм 2015 Финансијски план и програм 2016

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈИ

Годишњи извештај 2018    
Годишњи извештај 2017 Годишњи извештај 2015
Годишњи извештај 2016 Годишњи извештај 2014

ПЛАН НАБАВКИ

План набавки 2019 План набавки 2020
План набавки 2017 - измена I План набавки 2018
План набавки 2017 План набавки 2016 - измена I
План набавки 2016 План набавки 2015

ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Измена и допуна конкурсне документације за ЈН 01-20 Обавештење о закљученом уговору ЈН 01-20
Конкурсна документација ЈН 01-20 Позив за понуду ЈН 01-20
Прва измена и допуна конкурсне документације 02-19 Oбавештење о закљученом уговору ЈН02-19
Позив за понуду ЈН 02-19 Kонкурсна докумантација ЈН 02-19
МПДР-Одлука о додели уговора 01-18

Обавестење о закљуценом уговору ЈНМВ 01-18

ЈНМВ-01-18 Позив на достављање понуда за набавку услуга ФТО и ППЗ Конкурсна документација за ФТО и ППЗ - Мало позориште Душко Радовић 01-18
Одлука о додели уговора Д1-2017 Obavestenje o zakljucenom ugovoru D1-17
Измена конкурсне документације Д1-17 Друга измена конкурсне документације Д1-17
ЈНМВ Д1-17- Позив за понуду октобар ЈНМВ Д1-17-конкурсна документација за набавку сценских завеса и тепиха октобар
Обустава поступка јнмв Д1-2017

Oбавештење о обустави поступка Д1-17

ЈНМВ Д1-17- Позив за понуду ЈНМВ Д1-17-конкурсна документација за набавку сценских завеса и тепиха
ЈНМВ 01-17 - Конкурсна документација за ФТО и ППЗ ЈНМВ-01-17 - Позив за достављање понуда
ЈНМВ 01-17 - Измена конкурсне документације ЈНМВ-01-17 - Измена конкурсне документације бр. 2
ЈНМВ 01-17 - Одлука о додели уговора ЈНМВ - 01-17 - Обавештење о закљученом уговору
ЈНМВ-01-19-Позив-на-достављање-понуда-за-набавку-услуга-ФТО и ППЗ Конкурсна-документација-за-ФТО-и-ППЗ - Мало позориште Душко Радовић 01-19

КОНКУРСИ

Јавни конкурс за именовање директора