Општа Служба

Јелена Гаврић, Оперативни директор Дарко Врбњак, Благајник билетар
Марина Стјеља, Секретар Недељко Давидовић, Кафе кувар
Јелена Ђурица, Финансијски директор Бранимир Ђурић, Набављач
Стојанка Николић, Контиста Мара Миловановић, Манипулант и дистрибутер улазница
и пропагандног материјала
Ирина Гергинов Потић, Организатор продаје Мирјана Новаковић, Манипулант и дистрибутер улазница
и пропагандног материјала
Александар Петровић, Организатор продаје Драгица Јовановић, Руководилац хигијенског одржавања
Душан Јовић, Благајник билетар