Стручни послови

 

                                        

СЕКТОР ОПШТИХ ПОСЛОВА   
Марина Стјеља, Помоћник директора установе културе (Секретар)  
Мирјана Новаковић, Курир  
Бранимир Ђурић, Возач возила „Ц“ категорије   
Драгица Јовановић, Спремачица  
Недељко Давидовић, Кафе кувар  
   
СЕКТОР РАЧУНОВОДСТВЕНО-ФИНАНСИЈСКИХ ПОСЛОВА:  
Јелена Ђурица, Помоћник директора установе културе
(Руководилац финансијско-рачуноводствених послова)
 
Стојанка Николић, Контиста  
Душан Јовић, Комерцијалиста  
Дарко Врбњак, Комерцијалиста  
   
СЕКТОР МАРКЕТИНГА  
Јелена Гаврић, Помоћник директора установе културе
(Руководилац послова за односе са јавношћу и маркетинг)
 
Ирина Гергинов-Потић, Службеник за послове односа са јавношћу и маркетинг  
Александар Петровић, Сарадник у протоколу