Malo Pozorište Duško Radović

БЕСПЛАТНЕ ДРАМСКЕ РАДИОНИЦЕ ЗА ВРТИЋЕ, ОСНОВНЕ И СРЕДЊЕ ШКОЛЕ

Програм драмских радионица, Мало позориште “Душко Радовић”, реализује у циљу едукације у пољу позоришта, драме и креативног изражавања уопште. Теме радионица засноване су на одабраној позоришној представи са репертоара Малог позоришта. Кроз упознавање и анализу представе и текста, али пре свега кроз креативне драмске задатке, деца и млади добијају нова знања за разумевање позоришта али и креативног изражавања, критичког размишљања и самоизражавања. Радионице су бесплатне за вртиће, основне и средње школе!

Контакт:
Драмски модератор
Јелена Антић
064 589 07 31
radionice@malopozoriste.co.rs