Стручни послови

 

                                        

СЕКТОР ОПШТИХ ПОСЛОВА   
Марина Стјеља, Секретар установе  
Мара Миловановић, Курир  
Мирјана Новаковић, Курир  
Бранимир Ђурић, Возач возила „Ц“ категорије   
Драгица Јовановић, Спремачица  
Недељко Давидовић, Кафе кувар  
   
СЕКТОР РАЧУНОВОДСТВЕНО-ФИНАНСИЈСКИХ ПОСЛОВА:  
Јелена Ђурица, Руководилац финансијско-рачуноводствених послова  
Стојанка Николић, Контиста  
   
СЕКТОР МАРКЕТИНГА  
Јелена Гаврић, Руководилац послова за односе са јавношћу и маркетинг  
Ирина Гергинов-Потић, Службеник за послове односа са јавношћу и маркетинг  
Александар Петровић, Организатор промотивних активности   
Душан Јовић, Комерцијалиста  
Дарко Врбњак, Комерцијалиста