Стручни послови

 

                                        

СЕКТОР ОПШТИХ ПОСЛОВА   
Марина Стјеља, Помоћник директора установе културе (Секретар)  
Мара Миловановић, Курир  
Мирјана Новаковић, Курир  
Бранимир Ђурић, Возач возила „Ц“ категорије   
Драгица Јовановић, Спремачица  
Недељко Давидовић, Кафе кувар  
   
СЕКТОР РАЧУНОВОДСТВЕНО-ФИНАНСИЈСКИХ ПОСЛОВА:  
Јелена Ђурица, Помоћник директора установе културе
(Руководилац финансијско-рачуноводствених послова)
 
Стојанка Николић, Контиста  
Душан Јовић, Комерцијалиста  
Дарко Врбњак, Комерцијалиста  
   
СЕКТОР МАРКЕТИНГА  
Јелена Гаврић, Помоћник директора установе културе
(Руководилац послова за односе са јавношћу и маркетинг)
 
Ирина Гергинов-Потић, Службеник за послове односа са јавношћу и маркетинг  
Александар Петровић, Сарадник у протоколу