Документа

 

Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица у МПДР        

СТАТУТ

Статут        

ПРАВИЛНИЦИ О РАДУ ПОЗОРИШТА

 Правилник о ближем уређењу поступка јавне набавке 2021         
Правилник о садржају и начину издавања обрасца извештаја о повреди на раду, професионалном обољењу и обољењу у вези са радом Интерни план Правила заштите од пожара
Акт о процени ризика Пословник о раду УО Правилник и пропозиције за доделу награда
Пословник о раду НО Правилник о канцеларијском
пословању
Правилник о коришћењу службеног возила, сопственог
возила за службено путовање...
Правилник о организацији и 
раду хигијенског одржавања
Правилник о печату и штамбиљу Правилник о попису
Правилник о правима, обавезама
и одговорностима запослених...
Правилник о превенцији и заштити
од злостављања на раду
Правилник о узбуњивању
Програм основне обуке радника
из области заштите од пожара
Пословник о раду Надзорног одбора    
ЗАВРШНИ РАЧУНИ
 Завршни рачун 2017 Завршни рачун 2016 Завршни рачун 2015
Завршни рачун 2018 Завршни рачун 2019 Завршни рачун 2020

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН И ПРОГРАМИ

Финансијски план и програм 2020 Финансијски план и програм 2021
Финансијски план и програм 2018 - ребаланс II Финансијски план и програм 2019
Финансијски план и програм 2017 Финансијски план и програм 2018
Финансијски план и програм 2016 - ребаланс I Финансијски план и програм 2016 - ребаланс II
Финансијски план и програм 2015 Финансијски план и програм 2016

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈИ

Годишњи извештај 2020    
Годишњи извештај 2018 Годишњи извештаj 2019
Годишњи извештај 2017 Годишњи извештај 2015
Годишњи извештај 2016 Годишњи извештај 2014

ПЛАН НАБАВКИ

План набавки 2021 План набавки 2021—измена I
План набавки 2019 План набавки 2020
План набавки 2017 - измена I План набавки 2018
План набавки 2017 План набавки 2016 - измена I
План набавки 2016 План набавки 2015

ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Измена и допуна конкурсне документације за ЈН 01-20 Обавештење о закљученом уговору ЈН 01-20
Конкурсна документација ЈН 01-20 Позив за понуду ЈН 01-20
Прва измена и допуна конкурсне документације 02-19 Oбавештење о закљученом уговору ЈН02-19
Позив за понуду ЈН 02-19 Kонкурсна докумантација ЈН 02-19
МПДР-Одлука о додели уговора 01-18

Обавестење о закљуценом уговору ЈНМВ 01-18

ЈНМВ-01-18 Позив на достављање понуда за набавку услуга ФТО и ППЗ Конкурсна документација за ФТО и ППЗ - Мало позориште Душко Радовић 01-18
Одлука о додели уговора Д1-2017 Obavestenje o zakljucenom ugovoru D1-17
Измена конкурсне документације Д1-17 Друга измена конкурсне документације Д1-17
ЈНМВ Д1-17- Позив за понуду октобар ЈНМВ Д1-17-конкурсна документација за набавку сценских завеса и тепиха октобар
Обустава поступка јнмв Д1-2017

Oбавештење о обустави поступка Д1-17

ЈНМВ Д1-17- Позив за понуду ЈНМВ Д1-17-конкурсна документација за набавку сценских завеса и тепиха
ЈНМВ 01-17 - Конкурсна документација за ФТО и ППЗ ЈНМВ-01-17 - Позив за достављање понуда
ЈНМВ 01-17 - Измена конкурсне документације ЈНМВ-01-17 - Измена конкурсне документације бр. 2
ЈНМВ 01-17 - Одлука о додели уговора ЈНМВ - 01-17 - Обавештење о закљученом уговору
ЈНМВ-01-19-Позив-на-достављање-понуда-за-набавку-услуга-ФТО и ППЗ Конкурсна-документација-за-ФТО-и-ППЗ - Мало позориште Душко Радовић 01-19

КОНКУРСИ

Јавни конкурс за именовање директора